Begeleid naar nieuw werk door Sectorplan VVT-GHZ-GGZ

NB: U kunt voor trajecten en arrangementen geen subsidie meer aanvragen. 

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de Verpleging-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) hebben van 2014 tot en met 2016  de handen ineengeslagen om via een landelijk sectorplan met ontslag bedreigde of boventallige medewerkers op praktische wijze te ondersteunen in het zoeken naar ander werk. Het sectorplan bood werkgevers de mogelijkheid om met 50% subsidie mobiliteits- en van-werk-naar-werk trajecten aan te bieden aan medewerkers die met ontslag worden bedreigd of boventallig zijn geworden. Ruim 180 zorginstellingen hebben meegedaan aan het sectorplan zorg. Zo hielpen zij medewerkers bij het vinden van een nieuwe baan.

Het sectorplan VVT, Gehandicaptenzorg, GGZ liep tot 30 juni 2016. De door de accountant goedgekeurde subsidieaanvragen zullen nog dit kalenderjaar uitbetaald worden. De mobiliteitsbureaus zorgen voor deze uitbetaling. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met het mobiliteitsbureau.