Welkom op het Webportaal Sectorplan VVT-GHZ-GGZ

[NB: De uiterste startdatum van 2-maandstrajecten is 30 april 2016.]

Via dit webportaal kunnen werkgevers in de branches Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), de Gehandicaptenzorg (GHZ) en  Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gebruik maken van een divers aanbod van mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten. De trajecten dragen bij aan oplossingen voor de personele gevolgen van bezuinigingen en hervormingen in de langdurige zorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen vanuit het Ministerie SZW.

Op dit webportaal staat het aanbod van vier geselecteerde mobiliteitsbureaus. Met deze bureaus zijn door de drie branches afspraken gemaakt over de inhoud en prijzen van de aangeboden mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten.

Voor wie?
Als werkgever in de branche VVT, Gehandicaptenzorg en/ of GGZ kunt u gebruik maken van het aanbod op dit webportaal. Zorginstellingen die niet behoren tot één of meer van deze drie branches zijn uitgesloten.

Hoe werkt het?
“Het volledige aanbod van de mobiliteitsbureaus is vanaf 14 juli 2014 beschikbaar gesteld via dit webportaal. Wanneer u als werkgever gebruik wilt maken van dit aanbod neemt u contact op met één of meer van de vier mobilteitsbureaus voor het maken van afspraken. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in een leveranciersovereenkomst.
Werkgevers kunnen zich vervolgens via dit webportaal registeren als aanvrager en aanvragen indienen voor deelnemers die mobiliteitstrajecten of arrangementen volgen”.

Meer weten?
Lees de veel gestelde vragen of neem contact op met A+O VVT.

Korting en prijzen

Als werkgever krijgt u na afloop van het traject een korting tot maximaal 50% op de factuur die u van het mobiliteitsbureau ontvangt. Het mobiliteitsbureau ontvangt daarna de bijdrage in de cofinanciering van A+O VVT ter hoogte van hetzelfde bedrag. Hier zijn stringente administratieve voorwaarden aan verbonden. Deze leest u in de uitvoeringsvoorwaarden. Daarnaast vragen wij u een beperkte bijdrage in de kosten.

NB: In verband met de einddatum van het sectorplan op 30 juni 2016, is het niet meer mogelijk om te starten met de 6- en 4-maandtrajecten. Tot uiterlijk 1 mei 2016 kan er nog wel gestart worden met een 2-maandtraject. Daarnaast kan er in 2016 nog gebruik gemaakt worden van trainingen op het gebied van sollicitatievaardigheden, mobiliteitsbewustwording, loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie.  

Trajecten: Uiterste startdatum:
6 maands 31 december 2015
4 maands 29 februari 2016
2 maands 30 april 2016

Voor trajecten die starten na de bovenstaande data kunt u geen subsidie meer aanvragen.